Podmínky používání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.emocnifitness.cz je Jurij Januševskij (Nishkam) se sídlem: Lažany 17, 364 52 Stědrá, IČO: 44913834, který je v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je registrovaný správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pod reg. číslem 00032736

Bez našeho souhlasu prosím nekopírujte žádné materiály z těchto stránek.

Souhlasíte s tím, že Vaše komentáře žádným způsobem neporušují práva třetí strany, včetně autorského práva, ochrany obchodní značky, ochrany soukromí nebo jiného osobního či majetkového práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře či příspěvky nemají hanlivý, urážlivý nebo jiným způsobem nelegální obsah. Není dovoleno využívat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sám sebe, nebo nás či třetí strany jakýmkoliv jiným způsobem uvádět v omyl ohledně původu příspěvků. Dále jste výhradně odpovědný za jakékoliv Vaše komentáře či příspěvky a jejich přesnost. Neodpovídáme za žádné komentáře zaslané vámi, ani žádnou jinou třetí stranou.

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů nás kontaktujte.


Nejbližší akce:

Letacek.CZ
Píšeme taky články pro Letacek.CZ - portál pro osobní růst a transformaci. Najdete tam mimo jiné katalog kurzů a seminářů od mnoha pořadatelů, individuální konzultace a inzerci.