Základní emoce

Možná si ze školy pamatujete, že elektron je částice... anebo také vlna
Chápete to? Co to tedy je, částice nebo vlna? Záleží, jak se na tu věc podíváme. Vědci mají 2 teorie. Podle jedné je to částice, podle druhé - vlna. Obě teorie "fungují" a obě mají svůj praktický význam. Ve skutečnosti tomu elektronu asi moc nerozumíme, nevidíme ho, vidíme jen fleky, které po sobě nechá a které dnes umíme změřit. 

Zhruba stejně je to i s emocemi. Záleží, jak se na ně podíváme. 

Začetl jsem se do odborných knih a článků s naivní představou, že existuje shoda alespoň v seznamu základních emocí.  Výsledek vidíte v následujícím obrázku. Vypadá to ještě hůř než s elektronem. Těch teorií je mnohem více než dvě.  Uprostřed obrázku jsou emoce, které jsem seřadil na ose strach-hněv-bolest-láska (podle humaniverzitní psychologie).

Nalevo a napravo - psychologové, kteří se zabývali výzkumem emocí a vytvořili vlastní seznam základních emocí podle zvolené metodiky a nejspíš i podle vlastních zkušeností. 

Emoce jsou fascinující téma, a proto je vědci různých oborů zkoušejí zahrnout do sféry svého výzkumu. Dnes to má i velmi praktický význam - poznatky o emocích se používají např. v reklamě, prodeji, pro motivaci zaměstnanců nebo také při manipulacích v médiích apod.  To je mimochodem jeden z mnoha důvodů, proč je dobré této oblasti života rozumět co nejlépe. Člověk, který je schopný pozorovat a rozklíčovat své emoce, umí lépe odhalit manipulační záměr a proto je mnohem hůř manipulovatelný. 

Psychologové a jiní odborníci, kteří studovali emoce:

 William James, periferní (James-Langova) teorie emocí
Strach, smutek, láska, vztek
Jamesův výklad emocí: není to tak, že by člověk viděl medvěda, dostal strach, a proto utekl, nýbrž tak, že uteče, jak spatří medvěda, a teprve potom dostane strach. Emoce jsou tedy cosi prvotního a bezprostředního, vyvolaného přímo vjemy nebo podněty.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_James
https://cs.wikipedia.org/wiki/William_James

 William McDougall, spojení s instinkty, sociální psychologie.
Hněv, znechucení, nadšení, strach, podrobení, něžnost, údiv
Rozlišoval primární, sekundární a naučené emoce.
https://en.wikipedia.org/wiki/William_McDougall_(psychologist)

 Magda B. Arnoldová, teorie ohodnocení
Hněv, averze, odvaha, sklíčenost, touha, zoufalství, strach, nenávist, naděje, láska, smutek
Emoce jako „pociťovaná tendence vůči něčemu intuitivně oceňovanému jako dobré (prospěšné) nebo tendence vzdálit se od něčeho, co je oceňováno jako špatné (škodlivé). Tato atrakce nebo averze je doprovázena vzorcem fyziologických změn organizovaných vztahem přibližování nebo úniku"
https://en.wikipedia.org/wiki/Magda_B._Arnold

 Paul Ekman, mimika, mikroprojevy
Hněv, strach, smutek, štěstí, překvapení a opovržení
Studoval vztah emocí k mimice. Je známý popisem mikroprojevů (mikroexpressions) v lidské mimice. Mikroprojevy trvají 1/25-1/15 sekundy, člověk není schopen je ovládnout a prozrazují emoci, jíž se člověk snaží skrýt. Dnes se hovoří celkem o 43 mikroprojevech.
Mediálně populární koncepce díky seriálu Anatomie lži (Lie to me).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman 
​https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_emoce_podle_P._Ekmana
www.paulekman.com

 Robert Plutchik, kolo emocí - 3D a 2D model emocí
Hněv, strach, smutek, znechucení, překvapení, očekávání, přijetí a radost
Jeho psycho-evoluční teorie emocí mluví o 8 základních, primárních nebo prototypických emocích. „Všechny ostatní emoce jsou smíšené nebo odvozené stavy, tzn. že pocházejí z kombinací, směsí nebo svazků primárních emocí"
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Plutchik

 Carroll Izard, teorie diskrétních emocí
Hněv, opovržení, znechucení, utrpení, strach, vina, zájem, radost, stud, překvapení
Podle Izarda definice emoce musí zahrnovat tyto komponenty: 1) prožívání nebo vědomé pociťování; 2) procesy, které se odehrávají v mozku a nervové soustavě a 3) pozorovatelné vnější projevy, zvláště v obličeji.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carroll_Izard

 Nico Frijda, multifokální teorie emocí
Touha, štěstí, zájem, překvapení, údiv, smutek
Podle Frijda jsou emoce "spojeny s autonomními a neuroendokrinními změnami, které koordinují (nebo jsou koordinovány) tendencí k behaviorálnímu projevu". Jsou odpovědí na události, které jsou pro jedince důležité, dotýkají se jeho cílů, hodnot, zájmů, potřeb.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nico_Frijda

 Keith Oatley a P. N. Johnson-laird
Hněv, znechucení, úzkost, štěstí, smutek
Sémantická teorie emočních slov
https://sites.google.com/site/keithoatleyhomepage/Home
http://mentalmodels.princeton.edu/papers/1992basic-emotions.pdf

 Jaak Panksepp, psychologie, psychobiologie, neurověda
Očekávání, strach, vztek, panika
Výzkum emocí u zvířat s mnoha experimenty. Výzkum autizmu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaak_Panksepp
https://www.youtube.com/watch?v=65e2qScV_K8 - přednáška na TED

 Bernard Weiner,
Štěstí, smutek
Atribucionální teorie
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Weiner

 Silvan Tomkins, afekty
Hněv, zájem, opovržení, znechucení, utrpení, strach, radost, stud, překvapení
Teorie afektů, teorie skriptů.
https://en.wikipedia.org/wiki/Silvan_Tomkins 
www.tomkins.org

 John B. Watson,
Strach, láska, vztek
Psycholog a zakladatel behaviorismu. „Emoce je zděděná, šablonovitá reakce, zahrnující hluboké změny organismu těla jako celku, avšak zvláště systémů útrobních a žlázových."
https://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Watson

 Orval Hobart Mowrer, podmiňování, učení
Bolest, požitek
Teorie učení
https://en.wikipedia.org/wiki/Orval_Hobart_Mowrer

 Vereesh Yuson-Sánchez, terapie, meditace
Strach, hněv, bolest, láska
Vybudoval Humaniverzitu - terapeutické centrum v Holandsku, původně pro práci se závislými. Vytvořil společenskou AUM meditaci, kterou používáme jako hlavní nástroj na akcích #EmocniFitnessCZ
www.humaniversity.com

Ve studiu emocí se můžete ztratit, najdete mraky knih, publikací, odborných článků a studií. Můžete dokonce navštívit odbornou konferenci nebo seminář a diskutovat s odborníky. Je bezpečné studovat emoce od stolu čtením knížek a prohlížením internetu. Avšak to podle mne nedává moc smysl. K čemu by to bylo dobré? Nemůžeme skutečně pochopit vlastní ani cizí emoce intelektem, čistě teoreticky bez prožitku. IQ není EQ.

Víme, že EQ neboli emoční kvocient (emoční inteligence) je možné zvyšovat praktickou prací s emocemi, založenou na prožitku.  Podle mých zkušeností nestačí o emocích přemýšlet nebo o nich diskutovat. Abychom emoce prožili, je třeba pracovat s tělem. V našem těle jsou uloženy staré vzpomínky a také napětí jako následek potlačených a nevyjádřených emocí, neprožitých situací. Taková práce vyžaduje bezpečný, přátelský prostor, kompetentní vedení a Vaše odhodlání. Věřte, že stojí za to překonat obavy, otevřít v sobě vnitřní poklady a uvolnit skrytý potenciál. 

Přejí Vám emočně bohatý život a schopnost prožívat každý okamžik bez emoční zátěže z minulosti! 

Posbíral z mnoha různých zdrojů a sepsal: Nishkam J. Januševskij

Nejbližší akce:

Letacek.CZ
Píšeme taky články pro Letacek.CZ - portál pro osobní růst a transformaci. Najdete tam mimo jiné katalog kurzů a seminářů od mnoha pořadatelů, individuální konzultace a inzerci.