Oxytocin

Pokračujeme v našem bádání o emocích a jejich vztahu k procesům, které probíhají v našem těle (fyziologické procesy). Zjistili jsme, že v emoční magii hrají velkou roli hormony. Proto jsme se v našich článcích již věnovali stresovým hormonům (adrenalin a kortizol) a  hormonu štěstí serotonin. Dnes si posvítíme na dalšího mocného kouzelníka, hormon oxytocin. Dozvíte se, co všechno ovlivňuje, jak mění naše chování ve skupině, o rozdílném působení na muže a na ženy a další zajímavosti. 

Co je oxytocin

Molekula Oxytocinu
Zdroj obrázku: wikimedia
Oxytocin je chemická sloučenina, která v těle funguje dvěmi způsoby: 
 • jako hormon má vliv na chemické procesy v těle
 • jako neuropeptid pomáhá přenášet nervové vzruchy
Oxytocinu se říká “hormon lásky, věrnosti a důvěrynebo také „hormon mazlení“. Dříve se o něm mluvilo hlavně v souvislosti s porody, kojením a navazováním vztahu matky a dítěte (tzv. bonding). Stále více se však poodhalují jeho další funkce, a to nejen pozitivní. Oxytocin ovlivňuje naši spokojenost, má vztah k našemu sexuálnímu chování a ke schopnosti orgasmu, k navazování vztahů, k důvěře, řídí naše chování ve skupině. Hladina oxytocinu se zvyšuje při objetí.  Právě objímání je nejjednodušší způsob, jak zlepšit náladu a ozdravit naše tělo. Dále v článku se dozvíte o dalších souvislostech, například o tom, jak oxytocin ovlivňuje depresi, stres, hojení ran, vyhodnocování nebezpečí, spiritualitu atd.

Kde se vytváří oxytocin

Nejvíce se oxytocinu vytváří v našem mozku, v buňkách hypothalamu. Odtud putuje do hypofýzy (podvěsku mozkového), kde se "skladuje" a následně uvolňuje do těla. Vytváří se však i v jiných částech našeho těla. A zajímavé je, že rozdílně u mužů a žen. U mužů se dle dosavadních výzkumů navíc vytváří ve varlatech (Leydigovy buňky), v sítnici (část oka), v dřeni nadledvin, brzlíku a slinivce břišní. U žen - ve vaječnících (přesněji ve žlutém tělísku) a v placentě během těhotenství. Osobně si myslím, že právě proto jsou těhotné ženy spokojenější. U obou pohlaví objevili oxytocin ještě v tkáni srdce. A to není vše. Vědci očekávají, že najdou v našem těle další místa tvorby oxytocinu a další (zatím neznámé) vlivy tohoto čarovného hormonu. 

Co spouští tvorbu oxytocinu

Spouštěčem uvolňování oxytocinu je hlazení, mazlení, objímání, dotek kůže na kůži, stimulace bradavek, genitálií a celého pohlavního ústrojí, porod, kojení či pohled novorozeného dítěte do očí matky. A také pocit, že nás lidé přijímají mezi sebe a do skupiny. Dá se říct, že cítíme jeho sílu při jakýchkoliv pozitivních společenských interakcích.  A dokonce se nemusíme sami těchto interakcí účastnit. Stačí nám, když se na ně jen díváme. Ano, to oxytocin nám vžene slzy dojetí do očí a změkčí naše srdce, když koukáme na dojímavé scény ve filmu, pozorujeme děti nebo vidíme něco roztomilého.

Oxytocin a jeho vliv na emoce a pocity

Původně oxytocin spojovali hlavně se ženami - s porody, kojením a navazováním vazeb mezi matkou a dítětem. Postupem času se však jasně prokázal jeho vliv na zvyšování důvěry, zlepšování společenských vztahů a osvětlily se jeho přínosy pro naše zdraví. Oxytocin snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť, emoční spojení a usnadňuje rozpoznávání emocí. Zvyšuje naši motivaci k tomu, abychom budovali a udržovali společenské vazby. Ty jsou potřebné k tomu, abychom se naučili sociální dovednosti a "zapadli" do skupiny. Podle některých vědců je oxytocin klíčovým hormonem v systému, který uklidňuje tělo.   Má opačný efekt k účinkům stresových hormonů (adrenalinu a kortizolu). Napomáhá tělu relaxovat a podporuje romantické, rodinné a párové vazby. 

Podle toho, co dnes víme o oxytocinu, můžeme říct, že tato látka v našem těle:
 • vyvolává pocity spokojenosti
 • zvyšuje důvěru (snižuje strach ze společenského “podrazu”)
 • zvyšuje empatii
 • má antidepresivní účinky
 • snižuje nervozitu a stres a tím snižuje krevní tlak a zmenšuje nebezpečí infarktu
 • navozuje pocity klidu a bezpečí, máme-li vedle sebe partnera/partnerku
 • zvyšuje naši štědrost
 • napomáhá učení a zlepšuje paměť (týká se hlavně společenských znalostí a dovedností)
 • podporuje oční kontakt (zmenšuje náš “strach” z odmítnutí) 
Oxytocin však nemá jen “pozitivní” stránky. Vědci s překvapením zjistili, že se jeho účinek různí podle situací - někdy podporuje vznik pozitivních a někdy tzv. negativních emocí. Několik studií tvrdí, že oxytocin zvyšuje všechny společenské emoční reakce, i ty tzv. "negativní" jako je například agrese a závist.  Souvisí to dle vědců se zařazením do skupiny a se sounáležitostí neboli loajalitou se skupinou.

Oxytocin je spojen i s emocemi strachu a znepokojení. Přímo je nevyvolává, ale mění naše “vyhodnocování strachu a znepokojení” podle kritérií nastavených ve společnosti nebo ve skupině, ke které se řadíme. Jeden zajímavý výzkum ukázal, že lidé, kteří si "dýchli" dávky syntetického oxytocinu, mnohem rychleji vyhodnocovali projevy znechucení a strachu v obličeji. Znechucení   v evoluční teorii souvisí s "nakažením" (nějakou nemocí) a s přežitím. Víme, že ten, kdo rychleji pozná ohrožení, rychleji reaguje na hrozbu a má větší šanci přežít. Funguje to tak, že oxytocin, podle reakcí skupiny na nějaký podnět, zvyšuje nebo snižuje u člena této skupiny důležitost daného podnětu. Pod vlivem oxytocinu jsme empatičtější, snadněji rozpoznáváme emoce, ale zároveň jsme opatrnější.

Co dalšího oxytocin umí a v “čem je zamíchán”:
 • najdeme ho v koktejlu hormonů v počáteční „romantické fázi“ vztahu
 • podporuje vytváření monogamních párů
 • pomáhá snadněji zdolávat náročné životní situace 
 • v kombinaci s pozitivní podporou (přátel, společnosti) snižuje zánětlivost a tím urychluje hojení
 • podporuje orgasmus během milování
 • tlumí centra chuti k jídlu a tím nám pomáhá udržet váhu v normálu a hubnout
 • snižuje riziko vzniku drogové závislosti

Oxytocin a ženy

Dá se říct, že oxytocin je pro ženu jejím důvěrným průvodcem. Provází ji celou dobu jejího těhotenství, počínaje otěhotněním. A začíná to vlastně už dříve. Mazlení, hlazení, sexuální spojení. Všude je přítomný oxytocin. Při orgasmu pomáhá oxytocin vajíčku a spermiím doputovat do dělohy, po otěhotnění se podílí na udržení plodu v děloze, při porodu podporuje stahy dělohy pro vlastní vypuzení dítěte a placenty. Díky tomu, že oxytocin snižuje práh bolesti, porod je pro matku lépe zvladatelný. Rodící maminka dostává odměnou velkou dávku oxytocinu do krve, jakmile se podívá do očí svému narozenému dítěti a přiloží si ho k prsu. To u ní přirozeně vyvolává slastný pocit a lásku na první pohled.  Bolest odplouvá a láska roste. Matka se napojí na dítě (dojde k tzv. bondingu) a podpoří se u ní mateřské chování. Vzápětí na to oxytocin zajistí uvolňování mléka (nakopne tzv. “spouštěcí reflex”) a podpoří zavinování dělohy. Tento přirozený proces, odlehčeně ho pojmenuji jako “zdrogování matky vlastním tělem”, bohužel bývá často narušen podáním syntetického oxytocinu při porodu. Avšak syntetický oxytocin má silné vedlejší účinky a blokuje přirozené fungování těla matky. Porod pak bývá mnohem bolestivější a matka může mít problémy s napojením se na vlastní dítě. Tady můžeme tušit odkud vítr vane, mluvíme-li o poporodních depresích. Ještě bych chtěla dodat, že oxytocin matky při porodu přestupuje do krve dítěte a chrání jeho mozek proti poškození hypoxií (nedostatek kyslíku) tím, že snižuje činnost mozku miminka po dobu porodu. No není to dokonalé?

Oxytocin a muži

U mužů oxytocin působí trochu jinak než u žen. Chci se s vámi podělit o zajímavý výzkum, do kterého byly zařazeny 2 skupiny mužů:
 1. svobodní muži bez partnerek a
 2. muži, kteří žili ve spokojeném partnerství
Obě skupiny doslali intra-nasálně oxytocin (dýchli si oxytocinu) a měly se setkat s neznámou atraktivní ženou. Ukázalo se, že muži ze skupiny 1 byli při prvním setkání k ženě fyzicky blíž o 10-15 cm než muži z druhé skupiny. To potvrzuje, že spokojené muže, kteří mají dostatek oxytocinu, nepřitahují jiné ženy. Jinak řečeno, oxytocin podporuje setrvávání v monogamním vztahu. [47] 

Výzkum provedený v Německu zjistil, že oxytocin u mužů způsobuje to, že se jim jejich partnerky zdají být atraktivnější než ostatní ženy. Vedoucí výzkumu Dirk Scheele z University v Bonnu říká: "Když muži dostali oxytocin místo placeba, odměňovací systém v jejich mozku začal být velmi aktivní, když se dívali na své partnerky. Hodnotili je jako mnohem atraktivnější než jiné ženy. Nicméně, tenhle hormon, který se uvolňuje když se objímáme nebo líbáme, rozhodně neudělá to, že by kolegové v práci nebo cizí lidé v očích mužů vypadali lépe či přitažlivěji."

Oxytocin se u mužů uvolňuje, stejně jako u žen, během hlazení, milování, při kontaktu kůže na kůži. Ve vlastním sexuálním spojení má oxytocin dle vědců přímý podíl na ejakuaci. Podporuje totiž stahy svalů penisu při ejakuaci. Ale, na rozdíl od žen, po orgasmu jeho hladina u mužů prudce klesá a narůstá množství jiného hormonu - vasopresin. Vasopresin má důležitou roli v regulaci společenského chování mužů, možná dokonce větší, než oxytocin. Tento hormon způsobuje například to, že muž po orgasmu přirozeně vyhledává samotu, kdežto žena naopak upřednostňuje blízkost a obejmutí. Výzkumy ukázaly, že právě vasopresin hraje velkou roli při "bondingu" mužů, vytváření kamarádských vztahů muž-muž   a ovlivňuje chování muže ve společnosti a ve skupině. A když do rodiny přijde miminko, pak oxytocin spolu s vasopresinem pomáhají s tzv. bondingem – přijetím a napojením se muže na dítě. 
 

Působí oxytocin stejně silně na ženy jako na muže? 

Ne, protože působení oxytocinu ovlivňují naše pohlavní hormony - ženské estrogeny a mužský testosteron. Když to zjednoduším, estrogeny zesilují vliv oxytocinu (působí synergicky) a testosteron naopak jeho vliv oslabuje. Každá žena má mnohem víc estrogenu než jakýkoliv muž, a jakýkoliv muž má mnohem víc testosteronu než jakákoliv žena, a proto jsou ženy přirozeně pod silnějším vlivem téhle kouzelné sloučeniny.

Rozdílné působení oxytocinu na muže a ženy v praxi vypadá takto:
 • Ženy pod vlivem oxytocinu reagují rychleji na společenské podněty než muži, tzn. jsou empatičtější a snadněji soucítí s těmi, kteří prožívají utrpení. Na druhou stranu jsou opatrnější a podezíravější, obzvláště vůči členům z jiné skupiny.
 • Vidíme-li nějaké ohrožení, v našem mozku se aktivuje amygdala (centrum vyhodnocování nebezpečí). Na opakovanou hrozbu reagují ženy rychleji a s větší intenzitou než muži. To dokazuje, že oxytocin podporuje ukládání informací o nebezpečných situacích do amygdaly. A protože ženy mají více oxytocinu, jehož síla je navíc podpořena estrogeny, častěji mohou vyhodnocovat situaci jako ohrožující a častěji mají strach. Všechny ženy nejsou stejné, ale celková tendence je vidět.
 • U mužů bylo naopak prokázáno, že testosteron (mužský pohlavní hormon) potlačuje vliv oxytocinu. Z pohledu evoluce to můžeme vysvětlit tím, že potlačení oxytocinu umožňuje lovit zvěř a útočit na vetřelce.  Pod vlivem oxytocinu by to pro muže bylo emočně náročné, protože oxytocin podporuje empatii. 
 • Muži jsou obecně soutěživí, ženy společenské. Když se ženy dostanou do stresu, sdružují se do skupin a upřednostňují přátelství, vzájemnou podporu a bezpečí skupiny. Z mužů se ve stresu naopak stávají osamělí bojovníci usilující o zvýšení svého společenského statusu.
 • U mužů hraje oxytocin důležitou roli v přepínání z pozice lovce do pozice rodinného člena. Během lovu (v práci, při vydělávání peněz) jsou pod vlivem testosteronu. Jsou draví, soutěživí, agresivnější, mají víc energie a síly. Jakmile něco uloví, stávají se vítězi.  Cítí uspokojení, je aktivováno odměňovací centrum v mozku a ještě naroste množství testosteronu. Jakmile se vrátí domů, zvýší se množství oxytocinu a ten umožní muži, aby se o svůj úlovek rozdělil se svými blízkými. Tímto způsobem muži podporují přežití svého rodu. 

Skupinová dynamika

Je velmi zajímavé podívat se na to, jaký vliv má oxytocin na chování lidí ve skupině.

Oxytocin zvyšuje důvěru a empatie pro členy stejné skupiny. Zároveň však vyvolává podezíravost a odmítání všech, kteří do dané skupiny nepatří. Skupina může být různá, například přiřazení se k jedné rase, k fotbalovému klubu, k určitému člověku, vyznavači určitého umění, sportu, obyvatelé jednoho státu apod.

Oxytocin podporuje sounáležitost a loajalitu se skupinou, se kterou se ztotožňujeme. Přináší však nejen pozitivní, ale někdy také nepopulární chování a jednání. Podporuje například lhaní, jestliže výsledek bude sloužit zájmům skupiny. Dokáže podpořit i agresi a závist, škodolibost či v negativním smyslu se projevující touhy – vůči jiné skupině. Vzpomeňme si třeba na útoky fotbalových fanoušků na jiné fanoušky. Proč to děláme? Odměnou nám bývá přijímání skupinou, pocit bezpečí a větší síly. Oxytocin má pravděpodobně také podíl na xenofóbním chování lidí.  Myslím si, že je důležité, do jaké skupiny se zařazujeme, jaké vztahy navazujeme a s kým se stýkáme. Názory členů naší skupiny a jejich pohledy na společnost nás ovlivňují a to právě díky tomuto proměnlivému, záhadnému a mocnému hormonu – oxytocinu.  

Oxytocin a kortizol

Zjednodušeně řečeno, oxytocin tlumí účinky kortizolu. Pokud mě někdo naštve a já svůj vztek neprojevím a zadržím, aktivuji v sobě stresovou reakci. Moje nervová soustava dá pokyn na zvýšenou tvorbu stresového hormonu kortizolu. Naopak, když vyřeším konfliktní situaci a přestanu se zlobit, aktivuji v sobě tvorbu oxytocinu a dostanu se do pohody. 

Kdy a kdo objevil oxytocin

Oxytocin objevil v roce 1909 anglický fyziolog Sir Henry H. Dale. Zjistil, že extrakt z hypofýzy volů způsoboval stahy dělohy těhotných psů a koček.  Pojmenoval tuto látku “oxytocin” z řeckých slov “rychlý” a “porod”. Už od roku 1911 začali lékaři používat tento extrakt z hypofýzy pro podporu kontrakcí během porodu. Dale a jeho kolegové současně objevili, že tento extrakt (oxytocin) spouští uvolňování mléka z prsou matky, tzv. “spouštěcí reflex”. V roce 1928 se podařilo oddělit dvě substance z daného extraktu, oxytocin a vasopresin. A až v roce 1953 americký biochemik Vincent du Vigneaud přesně popsal jeho strukturu a synteticky ho vyrobil. Jako úplně prvnímu se povedla syntéza peptidického hormonu. Jeho práce mu v roce 1955 přinesla Nobelovu cenu.

Další zajímavosti o oxytocinu

Pro milovníky chemie pro úplnost uvedu, že oxytocin je peptidický hormon z 9-ti aminokyselin navázaných disulfidickou vazbou. 

Syntetický oxytocin dostal názvy Pitocin, Syntocinon nebo Uteracon. Používá se jako léčivo hlavně v porodnictví (pro urychlení porodu nebo pro zastavení krvácení po porodu). Aplikuje se injekčně. Nemůže se brát jako pilulka, protože je to peptid a v žaludku se velmi rychle rozkládá (natráví). Občas se předepisuje ve formě nosního spreje pro matky pro podporu bondingu a spuštění kojení. K tomuto stavu většinou dojde, když se u porodu používá právě syntetický oxytocin, nebo když dítě nemá s matkou dostatečný čas na bonding. 

Syntetický oxytocin se dá koupit ve formě spreje například pod názvem Liquid Trust, nebo ve sprejích s feromony. Prý ho používají i někteří obchodníci, aby u nás vyvolali důvěru a prodali nám něco, co nepotřebujeme. Avšak má to i druhou stránku. I tento obchodník sám bude pod vlivem oxytocinu ve spreji a bude nás vnímat jako přítele. Z tohoto pohledu nelze tyto "kouzelné přípravky" pokládat za efektivní pomůcku pro uzavírání obchodu. 

V září 2016 se objevila nová studie z The Duke University “Effects of Oxytocin Administration on Spirituality and Emotional Responses to Meditation”, která ukázala na vztah mezi oxytocinem a pocitem napojení (spojení) se s určitým druhem vyšší síly. Výzkumníci pracovali s muži středního věku. Podávali jim oxytocin ve formě nosního spreje. Muži po jeho užití popisovali pocity napojení se na větší Zdroj. Patty Van Cappellen, ředitelka Institutu sociálních výzkumů v Duke a vedoucí autorka této studie říká: “Spiritualita a meditace byly spojeny se zdravím a s duševní pohodou už v předchozích výzkumech. Chtěli jsme porozumět biologickým faktorům, které mohou zvýšit tyhle spirituální zkušenosti. Vypadá to, že oxytocin je jednou částí procesu, kterým naše tělo podporuje duchovní víru.” 
U žen působí oxytocin trochu jinak a tato spojitost u nich prozatím nebyla prozkoumána. 

Odborníci na historii dávného Blízkého východu předpokládají, že naši předci věděli o vlivech oxytocinu na chování jednotlivců, národů i jiných skupin mnohem víc než my. Samozřejmě, nevěděli, že na chování "působí" právě oxytocin, ale znali jeho dynamiku a vliv. V Mezopotámii je uctívána Bohyně Ishtar, bohyně plodnosti, lásky, sexu a zároveň síly a války. Zdá se to být jako propojení pozitivních a negativních vlivů oxytocinu.

Lidé, kteří žijí ve spokojených partnerských vztazích mají dle výzkumů vyšší hladinu oxytocinu v krvi. Naopak stres, pocit úzkosti, nevyrovnanosti nebo nebezpečí jeho produkci snižuje. Příroda je geniální, nenechá nás spřátelit se s někým, kdo nás ohrožuje. 

U některých párů vzniká tzv. “romantická závislost”, neboli závislost na oxytocinu a mazlení. Po několika dnech nepřítomnosti partnera nebo partnerky se lidé s tímto druhem závislosti cítí fyzicky špatně. Tyto problémy odezněly po nadechnutí se dávky oxytocinu.

Uvažuje se o použití oxytocinu jako podpůrného prostředku pro autisty a lidi, kteří mají strach ze společnosti. Důvodem proto je fakt, že oxytocin aktivuje v mozku centra, která ovlivňují komunikaci a snižují strach ze společnosti.

Našla jsem i zmínku o výzkumech, kde se zkouší použití oxytocinu jako léčiva proti některým druhům rakoviny.

Jak udržovat optimální hladinu oxytocinu

Hladit se, mazlit se, objímat se,  dotýkat se, milovat se, setkávat se ve skupině přátel, pozorovat děti jak si hrají, dívat se do očí, radovat se společně, dávat dárky, nechávat se dojmout, být vděčný, zapojit se do nějakého většího projektu. A taky nezapomínat na dostatek vitamínu C. Ovlivňuje totiž jednu část procesu "výroby" oxytocinu. 

Může to vypadat například takto. Ráno se probudím a obejmu/pomazlím svého přítele/přítelkyni/ manžela/manželku, kamaráda/kamarádku, dítě, maminku, babičku, tatínka, dědečka či jakéhokoliv vám blízkého člověka. Namasíruji si obličej, pohladím tvář. Pomazlím kočku, psa nebo jiné zvířátko . Dojdu si na masáž, namažu se krémem nebo olejem, pohladím celé své tělo. Pomiluju se. Jdu si odpočinout se svým miminkem tak, že si ho položím na tělo a cítím jeho kůži, hladím ho. Zajdu s kamarádkou na kafe, obejmu se s ní, nasměju se. Zajdu na společenskou akci (například Emoční fitness CZ) a odnesu si oxytocinový zážitek, úsměv na tváři a dobité baterky s sebou domů. Doporučuji opakovat stále dokola.

Děkuji za přečtení tohoto dloooouhého článku a těším se někdy na oxytocinové setkání!

Nastudovala, ujasnila si a pak sepsala Magdaléna Januševská Polanská
Připomínkoval (velmi silně) a poté vyvažoval oxytocinovým hlazením Nishkam

Zdroje:

1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxytocin
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Oxytocin
3. https://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8325/8325oxytocin.html
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Neuropeptide
5. www.psychologytoday.com/basics/oxytocin
6. www.livescience.com/42198-what-is-oxytocin.html
7. www.psychologytoday.com/basics/oxytocin
8. www.medicalnewstoday.com/articles/275795.php
9. www.britannica.com/science/oxytocin#ref55018
10. www.britannica.com/science/hormone#ref594138
11. www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2007/november-07/level-of-oxytocin-in-pregnant-women-predicts-mother-child-bond-2.html
12. www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/the-dark-side-of-oxytocin.html
13. www.celostnimedicina.cz/oxytocin-hormon-lasky-vernosti-a-duvery.htm
14. www.porody.net/2012/04/20/hormon-lasky-oxytocin-2/
15. www.huffingtonpost.co.uk/2012/05/21/health-oxytocin-improves-autism-brain-function_n_1532390.html
16. www.a2xanxiety.com/reports/anxiety.php?utm_medium=google_display%20HYPERLINK
17. www.babyweb.cz/oxytocin-hormon-ktery-ridi-obchod-emoce-i-porod
18. www.celostnimedicina.cz/oxytocin-hormon-lasky-vernosti-a-duvery.htm
19. www.medicalnewstoday.com/articles/275795.php
20. www.medicalnewstoday.com/articles/263800.php?sr
21. www.psychologytoday.com/basics/oxytocin
22. www.livescience.com/42198-what-is-oxytocin.html
23. www.medicalnewstoday.com/articles/289958.php?sr
24. www.verywell.com/ways-pitocin-is-different-than-oxytocin-2758958
25. www.prirozeny-porod.eu/jak-se-lisi-prirozeny-oxytocin-od-syntetickeho/
26. www.prirozeny-porod.eu/pravda-o-pitocinu/
27. https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_du_Vigneaud
28. www.britannica.com/biography/Vincent-du-Vigneaud
29. https://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8325/8325oxytocin.html
30. www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/226564/konec-zaletniku-vedec-predstavil-sprej-proti-nevere.html
31. www.verolabs.com
32. www.feromony.cz/clanky.php
33. www.intuitivnimarketing.cz/prodej/uspech-ve-spreji
34. www.novinky.cz/zena/deti/120153-laska-k-diteti-je-u-zen-i-muzu-dana-hormony.html
35. www.novinky.cz/zena/zdravi/140649-hormon-lasky-ve-spreji-leci-strach-ze-spolecnosti.html
36. www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/291010-objimani-milovane-osoby-zlepsuje-krevni-tlak-i-pamet.html
37. www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2557013/How-love-hormone-doesnt-live-Oxytocin-make-women-friendly-men-competitive.html
38. www.smart-publications.com/articles/oxytocin-the-real-love-hormone
39. http://scicurious.scientopia.org/2009/11/17/oxytocin-lets-hear-it-for-the-boys/
40. http://humupd.oxfordjournals.org/content/12/4/437.full
41. https://criticalmas.com/2012/07/hacking-testosterone-and-increasing-oxytocin/
42. https://en.wikibooks.org/wiki/Relationships/Hormones
43. www.darionardi.com/BulletinArt9.html
44. www.psychologytoday.com/blog/the-imprinted-brain/201610/the-dark-side-oxytocin
45. www.quora.com/What-are-the-different-emotions-associated-with-the-8-possible-combinations-of-Dopamine-Serotonin-and-Oxytocin-when-you-label-them-as-low-and-high
46. www.quora.com/How-can-you-naturally-increase-oxytocin-levels
47. http://jneurosci.org/content/32/46/16074
48. http://theconversation.com/how-testosterone-and-oxytocin-hormones-interact-in-male-work-and-parenting-effort-38953
49.http://www.yourhormones.info/Hormones/Oxytocin.aspx

Nejbližší akce:

Letacek.CZ
Píšeme taky články pro Letacek.CZ - portál pro osobní růst a transformaci. Najdete tam mimo jiné katalog kurzů a seminářů od mnoha pořadatelů, individuální konzultace a inzerci.