Rovnováha testosteronu a oxytocinu: hranice a spojení.

Poznámka od Nishkama a Magdalény: tento článek jsme přeložili z ruského originálu [1]. Autor Andrej Beloveshkin je mladý běloruský doktor a kandidát věd v medicíně. Aktivně publikuje, přednáší a vede kurzy spojené se zdravím. Doufáme, že se vám, účastníkům našich akcí, bude článek líbit jak po stránce odborné, tak i z pohledu srozumitelnosti. Věříme, že nám pomůže lépe porozumět komplikovaným procesům spojených s emocemi.
Občas mi psychologové vytýkají, že jim beru jejich chleba, když složité duševní pojmy překládám do jednoduchých hormonů. Ale to není mým cílem, můj cíl je získat nějaké ověřitelné, měřitelné veličiny, které mohou být spolehlivými zdroji informací a nejsou závislé na interpretacích. Proto dnes budu pokračovat v tématu o oxytocinu, ale budu mluvit z pohledu rovnováhy mezi oxytocinem a testosteronem. V jazyce psychologie, testosteron znamená rozdělení a hranice, a oxytocin – spojení a splynutí. Zdravá rovnováha těchto hormonů spočívá v udržení zdravé selektivní propustnosti, podobně jako v živé buňce: propustit dovnitř vše zdravé a prospěšné a zabránit pronikání škodlivého a nebezpečného. Stejně tak rovnováha mezi oxytocinem a testosteronem je důležitá pro zdravé fungování jedince.

Samozřejmě, že tato rovnováha se významně liší mezi pohlavími, ale o tom si povíme později v samostatném příspěvku. Do té doby zdůrazním, že tyto hormony mají mnoho společného u mužů i žen. Koneckonců, pohlaví v mnoha ohledech není kvalitativní, ale kvantitativní hodnota. Tj. muž může být mužem na 51% anebo 70% a žena může být ženou na 60% anebo 95%. To znamená, že chování reguluje hladinu hormonů a hormony řídí chování. Ukazuje se, že oxytocin a testosteron nám umožňují najít optimální reakci u různých druhů sociálních interakcí.
 

Jin-jang testosteronu a oxytocinu.

Jak již bylo zmíněno, testosteron znamená rozdělení a hranice, oxytocin – spojení a splynutí. Chcete-li, aby vaše chování přispělo k udržení optimální úrovně oxytocinu a testosteronu v organizmu, je třeba učinit vědomé úsilí. Tyto dva hormony jsou podobné houpačce. Když se jedna strana zvedne, druhá jde dolů. Čím větší rovnováhu dokáže člověk vytvořit ve všech sférách života, navzdory všem obtížím, tím zdravější a šťastnější bude.

Dosažení této rovnováhy není lehké. Například, přebytek oxytocinu skrze různé procesy v těle snižuje hladinu testosteronu. S poklesem hladiny testosteronu klesá také jeho energie, síla vášně a intenzita libido. Zvýšená hladina testosteronu je schopna potlačit oxytocin a vasopresin. Proto lidé s vysokou hladinou testosteronu méně vstupují do sňatků a jsou méně schopní udržovat dlouhodobé vztahy. Testosteron a oxytocin mají opačný vliv na různé životní procesy a situace. Nadbytek testosteronu blokuje péči a pocity, zvyšuje agresivitu, potlačuje schopnost reagovat na sociální signály a koreluje s psychopatickým typem chování. Samozřejmě, tyto hormony nejsou úplně v rozporu. Existují určité oblasti, kde oxytocin a testosteron účinkují společně: agrese, plodnost, přitažlivost, zvýšení nálady, ochranný účinek na některé systémy organizmu. 

Rovnováha je životně důležitá, protože se testosteron a oxytocin vzájemně doplňují. Ale tato rovnováha bude dosažena pro různé lidi různými hodnotami testosteronu a oxytocinu. Nejlepším příkladem aktivity umožňující regulovat tvorbu těchto doplňkových hormonů je milování. Pokud muž následuje své vrozené instinkty, které cílí na testosteron, celý proces trvá asi pět minut. Ale aby dosáhl hormonální rovnováhy ve svém těle, musí muž věnovat více pozornosti milostné předehře, která stimuluje produkci oxytocinu. 

V práci je mnohém těžší zajistit, aby chování přispívalo k hormonální rovnováze. Například, není lehké projevit ochotu spolupracovat (oxytocin) a zároveň zdravou soutěživost (testosteron), je obtížné usilovat o spolupráci (oxytocin), když potřebujeme něco udělat sami (testosteron). Je téměř nemožné někomu naslouchat a rozumět jeho pocitům (oxytocin), když naléhavě potřebujeme vyřešit nějaký problém (testosteron). Oxytocin nám pomáhá předvídat reakce jiných lidí a stavět se na jejich místo. Na druhé straně je tu testosteron, který odpovídá za agresivní chování: "Budu si je držet dál od těla. Zdají se mi nějací podezřelí. " 

Bilance hormonů je vždy ve stavu rovnováhy, ale neustále se mění. Poločas rozpadu oxytocinu je jen tři minuty! U fanoušků se například snižuje hladina testosteronu o 50% po prohře jejich týmu a u fanoušků vítězného týmu se naopak zvyšuje o 100%. Během ovulace, kdy vrcholí hladina testosteronu, může žena projevovat zvýšenou agresivitu a soutěživost. Nejlepší kamarádky se proměňují na soupeřky a snaží se vybojovat si mužskou pozornost. 

Bohužel, testosteron u mužů prudce klesá (ne u všech, jen u mužů v západní civilizaci!). O 1% ročně se snižuje hladina testosteronu u zdravých mužů a v 80 letech může dosáhnout 40% hladiny 25-letého muže. V moci testosteronu jsou mnohé aspekty života – mužnost, odvaha, úspěšnost, tvořivost, sexuální aktivita atd. – bez testosteronu by se určitě zmenšila radost v našem životě. A s poklesem hladiny testosteronu se snižuje hladina dopaminu! Zdůrazňuji, že hladina dopaminu u žen více závisí na oxytocinu, než na testosteronu, u mužů je to naopak. Ale to probereme později. 

Pokud hormony nejsou vyváženy, nastávají různé varianty disbalance: 
 
  Nízký oxytocin Normální oxytocin Vysoký oxytocin
Nízký testosteron Socifobici, Hikikomori Často rodinný typ, ale ztratil libido a chuť do života. Sektáři, adepti uzavření ve skupině před "nepřátelským" vnějším světem
Normální testosteron Osamělí lidé, kteří tráví dlouhé hodiny v práci. Zdravá harmonická osobnost Zdravá harmonická osobnost (žena)
Vysoký testosteron Sociopat, psychopatická osobnost Zdravá harmonická osobnost (muž) Nestabilní stav (vysoké hladiny hormonů se vzájemně potlačují)

Opačně než oxytocin působí testosteron, jehož zvýšenou hladinu mají vždy psychopati – ať už muži nebo ženy. 5% obyvatel jsou sociopati, kteří nemají dostatek oxytocinu potřebného pro vytvoření a udržení normálních společenských kontaktů bez vnějšího nátlaku. Sociopati často používají "oxytocinové schéma", které výborně funguje pro mnohé oběti psychopatů. Sociopati nás "bombardují" láskou, a my nevíme, že přitom lžou. Takové bombardování zvyšuje důvěřivost a často funguje u lidí se sníženou hladinou testosteronu (viz. odvrácená strana oxytocinu). 

Naopak, problémy s oxytocinem při nižší hladině testosteronu se projevují ve formě sociální fobie. Sociofobií rozumíme trvalý iracionální strach z výkonu jakékoliv veřejné akce nebo akcí, doprovázené pozorností neznámých lidí (dochází až ke strachu se objevovat na veřejných místech). 

Výzkum ukázal, že u mužů v dlouhodobém monogamním vztahu je úroveň testosteronu o jednadvacet procent nižší než u jejich nezadaných kamarádů. Všichni účastníci měli tradiční sexuální orientaci. To vůbec neznamená, že muži věrní svým partnerkám úplně ztratili své mužské kvality. Lidské chování se vysvětluje nejen kolísáním úrovně různých hormonů v těle. A přesto, lidé s nižší úrovní testosteronu jsou méně agresivní a podráždění, méně se vrhají do rizikových dobrodružství a méně umírají na infarkty. Není divu, že ženatí muži žijí déle. 

V jiném článku jsem už psal o škodlivosti nadměrného oxytocinu [3]. Nadbytek testosteronu je také škodlivý. Pokud bychom to přeložili do jazyka psychologie, dalo by se říci, že muži s vysokým testosteronem jsou stabilní extraverti, kteří upřednostňují krátkodobé cíle před dlouhodobými, a to nejen v sexu, ale také v jiných oblastech života. Častěji se zapojují do protispolečenských akcí, berou na sebe více rizika a mají méně stabilní sexuální vztahy. Tyto vlastnosti se projevují v raném věku, i když do značné míry závisejí na společenských závazcích. Vysoký testosteron často koreluje s antisociálním typem osobnosti, alkoholismem a drogovou závislostí. V jedné studii se ukázalo, že 10% mužů s nejvyšší úrovní testosteronu projevovalo mnohem více anti-sociálního chování než ostatní, včetně napadení. Avšak není to jen testosteronem, ale jeho kombinací s úrovní vzdělání a sociálně-ekonomickými podmínkami života. Ani psychické vlastnosti, podle kterých lze předvídat deviantní životní příběh, nejsou jednoznačné; velmi často deviace nekoreluje s agresí, ale s impulzivitou. V každém případě v moderním světě muži s nejvyššími úrovněmi testosteronu často pracují na podřadných pozicích - úspěšná profesionální kariéra je špatně slučitelná s impulzivností a špatnou sebekontrolou. Pro ženy je vysoká úroveň testosteronu naopak výhodná, protože je dělá výraznějšími se silnější orientací na kariéru, ale současně - agresivnějšími. 

Některé oblasti života a rovnováha testosteron-oxytocin.

 
Oxytocin

Testosteron
Spojení mezi lidmi Podporuje, pomáhá posilovat rodiny a skupiny, snižuje soupeření Ničí spojení, stimuluje sobectví a konkurenci
Empatie Zvyšuje Snižuje
Kognitivní schopnosti Snižuje, zvyšuje jen sociální paměť Zlepšuje paměť a kognitivní schopnosti
Věrnost a pouto Stimuluje pouto, snižuje riziko podvádění Potlačuje pouto, podporuje podvádění
Sex a libido Snižuje libido Podporuje vysoké libido
Důvěra Zvyšuje důvěru až k naivitě Snižuje důvěru, zvyšuje bdělost
Stres Snižuje stres a úzkost Zvyšuje úzkost a nepřátelství
Lhaní Způsobuje lhaní Způsobuje pravdivost
Celkový zdravotní stav Zlepšuje zdraví, prodlužuje život Přebytek zvyšuje riziko několika chorob, zkracuje život
 

Věrnost.

Testosteron. Nevěrní muži mají hladinu testosteronu vyšší. Člověk má dojem, že tito neklidní tvorové stále bojují o co největší počet sexuálních partnerek. Nezadaní muži mají vyšší testosteron, protože soupeří o sexuálních partnerky a nemají morální podporu manželky nebo dlouhodobé přítelkyně. Stabilita, spolehlivé zázemí a pravidelný bezpečný sex - to jsou tři faktory, které přispívají ke snížení hladiny testosteronu u mužů. Dejte si pozor na muže s nadměrně vysokou hladinou tohoto hormonu. Podle průzkumu, který provedl Masur, ženatí muži, jejichž hladina testosteronu je většinou vyšší než normální, se mnohem častěji rozvádějí. V jejich rodinách je o čtyřicet jedna procent více rozvodů než u mužů s normální hladinou testosteronu. Mají tendenci odejít z domu, když vzniknou problémy v rodině. Tato pravděpodobnost se zvyšuje o jednatřicet procent. Počet nevěr se zvyšuje o třicet osm procent. 

Oxytocin. Oxytocin dělá muže vnímavější k signálům a stimulům s informacemi, které jsou důležité pro vytvoření dobrých vztahů (např. přátelských nebo sexuálních) s jinými lidmi. Nejspíš má stejný vliv i na ženy – víme, že u jiných savců oxytocin reguluje pouto mezi matkou a dětmi, a u monogamických druhů – také se sexuálním partnerem. Tj. čím vyšší je hladina oxytocinu, kterou má ženatý muž, tím dál se drží od cizích žen. 

Empatie.

Testosteron. Byly provedeny pokusy, ve kterých se mužům po aplikaci testosteronu zvýšilo sobectví. Neexistují sobečtější lidé než dospívající kluci. Ověřeno: při vysoké hladině testosteronu můžete myslet jen na sebe. Můžete žít s pocitem "Právě jsem vyhrál v loterii nejlepší auto na světě a nejlepší ženu, jsem nejhustější, nejlepší." 

Oxytocin. Zjistilo se, že soucit a sklon k empatii jsou v přímé korelaci s množstvím oxytocinu v krvi. A dále se ukázalo, že čím více oxytocinu, tím vyšší je ochota důvěřovat a pomáhat neznámým lidem. 

Rodina.

Testosteron. Viz. věrnost. U věrných manželů se pozoruje pokles hladiny testosteronu. Jeho množství navíc ještě rapidně spadne, když se muž stane otcem. Prudký pokles hladiny testosteronu po porodu byl pozorován u otců na celém světě, od Ameriky po Afriku. V souladu s výsledky studie provedené psychologem Annie Storey, u novopečených otců a mužů, kteří se připravují na radostnou událost, se hladina testosteronu snižuje o třicet tři procenta. Spadne, když muž drží dítě nebo dokonce obyčejnou panenku. To znamená, při kontaktu s batolaty množství tohoto hormonu v těle klesá. Možná, že se v procesu evoluce objevily důvody, pro které se u věrných mužů, a to zejména mladých otců, hladina testosteronu výrazně snižuje. Muž s nízkými hladinami testosteronu projevuje větší pochopení a soucit pro rodinné příslušníky, je pozorný ke svým dětem. Zpravidla se stává spolehlivým a věrným životním společníkem. 

Oxytocin. Ženy s vysokou hladinou oxytocinu měly nádherné vztahy s novorozenci, naprostá harmonie a porozumění. U žen s nedostatkem oxytocinu vznikly problémy i s kojením dětí, a také se vzájemným porozuměním – vše bylo s nervozitou a napětím. Co se děje v této situaci s otci? Pokud žena produkuje oxytocin, pak také muž, který ji sleduje, se empaticky nakazí a také ho začíná produkovat. V případě, že mezi ženou a mužem vzniká empatické spojení, oba spolu produkují oxytocin a stávají se krásnými starostlivými rodiči.

Paměť a kognitivní schopnosti.

Testosteron. Testosteron má obrovský vliv na kognitivní funkce, což potvrzují další výzkumy. Muži s příliš nízkou nebo příliš vysokou hladinou testosteronu vykazují horší výsledky než účastníci výzkumu s průměrnou hladinou hormonu. Graf této vazby vypadá jako obrácené písmeno U. To platí i pro ženy! Použití spreje s mužskými hormony v kontrolní skupině po dobu 6 měsíců ukázalo významné zlepšení paměti a kognitivních funkcí. V důsledku použití spreje se hladina testosteronu u druhé skupiny vrátila k úrovni typické pro ženy v plodném věku. Na začátku a na konci výzkumu všechny ženy prošly řadou počítačových testů pro kontrolu různých prvků poznávacích činností: verbálního vnímání, vizuální paměti a schopnosti zapamatovat si nové informace. Na počátku výzkumu se kognitivní ukazatelé obou skupin od sebe nelišily. Po 26 týdnech experimentu se výsledky pacientek, které podstoupily kurz hormonální substituční terapie bez testosteronového spreje, prakticky neliší od samého začátku. Ale ženy z druhé skupiny zlepšily všechny ukazatele. Ale, umělé zvýšení hladiny testosteronu může vyvolat závažné psychické poruchy, včetně deprese, psychózy a agrese. Významný nárůst testosteronu ve většině případů snižuje intelektuální schopnosti - IQ. 

Oxytocin. Po aplikaci oxytocinu jsou některé funkce učení a paměti oslabeny. Systematické přijímání oxytocinu zhoršuje obnovu informací v testu na zapamatování. Kromě toho se projevuje celkový efekt zabrždění mentální aktivity a snížení motivace. Samozřejmě, oxytocin snižuje úzkost, zároveň ale snižuje motivaci, protože pro motivaci je zapotřebí určitá úroveň úzkosti. 

Velkorysost.

Testosteron. Přebytek nebo nedostatek testosteronu zvyšuje lakomost. Během pozorování hry jsme si všimli, že účastníci s vyššími hladinami testosteronu projevovali nejmenší ochotu se dobrovolně rozloučit se svými financemi, nacházeli sofistikované způsoby, jak snížit částky ve svůj prospěch. Přitom taková lakomost nezvyšovala šance hráčů na výhru. Jen se nechtěli dělit o peníze, a později neuměli dát svému chování racionální vysvětlení. Zajímavostí je, že prudký pokles hladiny testosteronu také snižuje velkorysost. U lidí s nízkou hladinou testosteronu se mohou zesílit takové vlastnosti jako je chamtivost a sklon k hromadění. Formálně řečeno, lidé s nízkým množstvím testosteronu jsou ideální uchovatelé peněz, ideální bankéři. Jako potvrzení výše uvedeného: skopci (Pozn. překladatele: ruská pravoslavná sekta, která vznikla v 18. století. Její příslušníci se nechávali kastrovat nebo si dokonce nechali amputovat celý penis, ženám byla odstraňována ňadra nebo alespoň jejich bradavky.) byli velmi prosperující. Myšlenka hromadění byla jednou z jejich základních. V jedné ze skopeckých písní: "My se neženíme ani se nevdáváme, proto jsme bohatí. Dělejte to, co my, přestaňte věřit svým hřebcům, pak bude jednodušší žít, budete bohatí, budete svatí." 

Oxytocin. Genetici zjistili, že některé variace v nukleotidové sekvenci genu OXTR, kódující receptor oxytocinu, jsou v přímém vztahu ke sklonu konat dobré činy na úkor vlastní výhody. Konkrétně bylo zjištěno, že aplikace oxytocinu zvyšuje důvěru a velkorysost. V dalších pokusech se ukázal ještě jeden překvapivý účinek oxytocinu - zvýšení důvěřivosti. Muži, kterým aplikovali oxytocin, se stali velkorysejší ve „hrách na důvěru“.

Morálka.

Oxytocin. Oxytocin nám umožňuje cítit empatii a empatie přispívá ke společensky přijatelnému chování, podporuje důvěru a starostlivost o jiné lidi. Tímto způsobujeme, že hladina oxytocinu stoupá i u lidí, o které pečujeme.

Testosteron. Vysoká hladina testosteronu stimuluje lidi k trestání jiných za nemorální činy, a to i na úkor sebe. 

Stres

Mezi testosteronem a stresem je komplikované spojení. Testosteron nazývají hormonem vítězů, protože jeho hladina stoupá, když se úspěšně vyřeší nějaký problém nebo bylo dosaženo vítězství. Stav euforie způsobený vítězstvím způsobuje snížení hladiny stresových hormonů, čímž se automaticky zvyšuje produkce testosteronu. 

Představa o tom, že míra agresivity u lidí koreluje s obsahem testosteronu v těle, se upevnila v medicíně v letech 1980-1990, kdy se provedlo mnoho studií na toto téma po celém světě. Měření testosteronu u 600 vězňů amerických věznic ukázalo, že ti, kteří měli vyšší hladiny tohoto hormonu, hráli ve vězení první housle, měli více konfliktů s vězeňskou správou a jejich zločiny byly často násilné. Na toto téma se prováděly i další studie. Většina z nich potvrzuje: testosteron a agresivita jsou spojené. Hladina testosteronu koreluje s agresivitou dokonce už u 9-11 letých chlapců. U žen je testosteron také spojen s agresivitou a nepřátelstvím. Zvýšený testosteron způsobuje agresivitu, nepřátelství, ale chronický stres postupně snižuje hladinu tohoto hormonu pod normál. Muži obvykle zjistí, že jsou ve stavu chronického stresu pouze tehdy, když vážně onemocní. Stres u mužů se často projevuje v podobě nepřátelství a podrážděnosti, nejen jako deprese.

U žen se pozorovala tato přímá úměra: sklon k riziku je v přímé korelaci s hladinou testosteronu. To znamená, že bez ohledu na hladinu testosteronu se muži chovají v nebezpečných situacích podobně, ale ženy se dělí na "dobrodružné" a "tiché."

Oxytocin. Oxytocin za některých okolností nepřímo brání uvolňování adrenokortikotropního hormonu a kortizolu (hormonů stresu a aktivity). Oxytocin se vytváří v mozku v klidovém stavu a navozuje spánek. Odolává účinkům kortizolu, stresového hormonu, zklidňuje, snižuje úzkost a způsobuje pocit klidu. Oxytocin způsobuje pocit uspokojení, míru a bezpečí. Mnohé výzkumy potvrdily vztah mezi produkcí oxytocinu a lidskými vztahy - hladina hormonu se zvyšuje v důvěrném vztahu a snižuje se, když vzniká pocit strachu.

Lhaní.

Testosteron. Testosteron podporuje pravdivost a oxytocin podporuje lhaní. Vědci zjistili, že růst hladiny testosteronu donutil muže méně lhát. Po vyhodnocení dat dospěli vědci k závěru, že účastníci s dodaným testosteronem lhali méně často než členové kontrolní skupiny.

Oxytocin. V kontrolovaném výzkumu biologických příčin nemorálního chování bylo zjištěno, že oxytocin podporuje projevy nepoctivosti. Lidé s vysokou hladinou oxytocinu snáz lžou kvůli zájmům skupiny. Tým vědců zjistil, že zvýšená hladina oxytocinu v krvi přispívá k tomu, že lidé mohou snadno lhát v zájmu skupiny, přičemž míra jejich čestnosti zůstává stejná, pokud jde o osobní zájmy. 

Důvěřivost.

Testosteron. Testosteron snižuje důvěřivost naivních lidí. Testosteron zvyšuje bdělost, pozornost a opatrnost při vnímání cizích lidí. Podle vědců je testosteron obvykle spojován s agresivitou, touhou riskovat, vládnout a vyhrát, ale jejich studie ukazuje i jinou funkci testosteronu – adaptivní. Testosteron žádným způsobem nepůsobil na podezíravé ženy. Ale výrazně ovlivňoval ty naivní: přestávaly věřit všem bez rozdílu. Ve srovnání se skupinou placebo se jejich důvěřivost dvakrát snížila. Podle výzkumníků jejich studie ukázala, že testosteron, zvyšující bdělost důvěřivých lidí, hraje roli v jejich sociální adaptaci na život ve společnosti. Na život, kde je třeba umět nenechat se oklamat. 

Oxytocin. Oxytocin naopak zvyšuje důvěřivost, často na úkor dané osoby. Dva nezávislé výzkumy prokázaly, že podávání oxytocinu může vést ke škodlivým důsledkům pro člověka, protože důvěra může překročit míru. Normální člověk se ve "hře na důvěru" stává méně štědrý (důvěřující) poté, co jeho důvěra byla jednou zklamaná partnerem. Ale u mužů, kterým kápli do nosu oxytocin, se to neděje: budou i nadále slepě důvěřovat partnerovi i po tom, co je "zradil." 

Vliv na celkový zdravotní stav.

Oxytocin snižuje neklid, zlepšuje stav nervové a oběhové soustavy. Obecně platí, že lidé s vysokou hladinou oxytocinu žijí zdravější a delší život. Proto lidé žijí déle, když o ně pečujeme.

Testosteron zvyšuje frekvenci rizikového chování. Tito lidé častěji zahynou v opilecké rvačce nebo zemřou na infarkt, rakovinu prostaty a další choroby spojené s vysokou hladinou testosteronu. Jedna studie provedená v roce 1969 mezi pacienty psychiatrických nemocnic v Kansasu zjistila, že kastrovaní muži žijí o 14 let déle. 

Zdroje

  1. www.beloveshkin.com/2017/01/blog-post.html - ruský originál článku Баланс тестостерона и окситоцина: границы и союзы.
  2. www.beloveshkin.com - stránky Andreje Beloveshkina v ruštině
  3. www.beloveshkin.com/2017/01/oksitocin-temnaya-storona-sily.html - článek Окситоцин: темная сторона силы.
     
  

Nejbližší akce:

Letacek.CZ
Píšeme taky články pro Letacek.CZ - portál pro osobní růst a transformaci. Najdete tam mimo jiné katalog kurzů a seminářů od mnoha pořadatelů, individuální konzultace a inzerci.