Gram praxe je lepší, než-li tuna teorie

Vznik jakékoliv teorie je obvykle podmíněn nějakou praktickou potřebou. K čemu by nám byla teorie o emocích a gigabajty informací v hlavě, pokud by se nedala použít v praxi? 

Psychologické teorie o emocích mají několik praktických výstupů, například:
  1. Ekmanova teorie o mikro-projevech. Dává klíč k odhalení skrytých emocí, a to se dá krásně použít při obchodních, politických a jiných jednáních. Dává pocit odhalení skrytých motivů lidského chování a pocit větší kontroly. 
  2. Teorie o emoční inteligenci. Testy EQ jsou dnes běžnou pomůckou pracovníků personálních oddělení. Pomáhají rychle určit schopnost uchazečů navazovat kontakty, pracovat v kolektivu a pochopit klienty. 
Semináře Emoční fitness CZ mají okamžitý praktický výsledek pro účastníky. S emocemi pracujeme hned formou cvičení a prožitku. To znamená, že o emocích nejen mluvíme, ale je také prožíváme.  Na rozdíl od tradičních vzdělávacích programů se nezaměřujeme jen na intelektuální pochopení, ale na pochopení skrze prožitek. 

Zkusím to ilustrovat jednoduchým příkladem. Představte si, jak byste člověku, který nikdy moře neviděl a nezažil, vysvětlovali, co to je. Jak byste popsali moře teoreticky? Je to hodně vody na jednom místě... slané vody... žijí tam ryby a mořští živočichové. Jak byste popsali báječné koupání nebo surfing na vlnách?... nebo potápění?

Stejně je to i s emocemi. Když jednou zažijete moře, nepotřebujete ho popisovat. Když zažijete lásku nebo hněv, není třeba, aby Vám je někdo popisoval. Teprve až máme emoční zážitek, až po tom, co jsme emoce prožili, můžeme se pokusit teoreticky zkoumat, co v nás emoce vyvolávají na různých úrovních. Bohužel, málokdo v dnešní západní společnosti zná hloubku svých emocí a dovolí si je prožít naplno, bez potlačování. V tomto nám žádná teorie nepomůže. Dnešní systém výchovy a vzdělání nevítá projevy emocí a dává jednoznačně přednost intelektuálním dovednostem. A tak jsme se naučili emoce zakopat hluboko dovnitř, potlačit.

Jsem hluboce přesvědčen, že teoretické znalosti a intelektuální dovednosti pro porozumění emocím nestačí. Bez prožitku a zkušenosti jsou teorie téměř nepoužitelné.

Proto Vás zvu k intenzivnímu prožitku, kde se učíme své emoce řídit. Ano, jde to! Vyberte si vhodný termín a přihlaste se. Na našich akcích jsou přítomní vždy 2 lektoři, abychom zajistili bezpečný prostor a postarali se o rovnováhu prožitků. Nejde nám pouze o ventilaci potlačených "negativních" emocí, ale také o prožitek těch "pozitivních" Záměrem akce je projít emocemi k vycentrovanému stavu, kdy do jednotlivých emočních stavů můžeme vědomě vkročit a vystoupit z nich bez toho, že by nás ovládaly. Máme i trochu teorie  Podělíme se s Vámi našimi poznatky o hlubších emočních mechanizmech, které fungují v našem těle na úrovni fyziologie. 

Doporučujeme prožitkovou práci s emocemi opakovat. Pozorujeme blahodárné účinky a trvalé změny v reálném životě účastníků a nás samotných. Těšíme se na Vás!

Pokračovat

 

Nejbližší akce:

Letacek.CZ
Píšeme taky články pro Letacek.CZ - portál pro osobní růst a transformaci. Najdete tam mimo jiné katalog kurzů a seminářů od mnoha pořadatelů, individuální konzultace a inzerci.