5 velkých omylů o emocích

Emoce jsou komplexní fenomén, který je předmětem zájmu a studií výzkumníků z různých oborů. My je studujeme také v našem projektu Emoční fitness CZ.  Jako hlavní nástroj používáme prožitek. A tím se lišíme od mnoha dalších metod poznávání emocí. Ve své praxi jsme se setkali s několika omyly v nahlížení na emoce. V tomto článku jsme vybrali 5, na které narážíme opakovaně a často.

Negativní emoce je třeba potlačit

Jakmile se začneme o emoce trochu více zajímat, setkáme se s tímto nerozšířenějším omylem jako prvním. Považujeme ho za "vedlejší produkt" výchovy a vzdělání  a většinou jsme se tento chybný postoj naučili už v dětství. Cesta k pochopení tohoto omylu bohužel nebývá bezbolestná. Často vede skrze zdravotní potíže, které jsou výsledkem dlouhodobého potlačování vzteku a ignorování našeho strachu či smutku. Když ignorujeme emoce, ignorujeme pro nás důležité signály. A čím jsme v tomto ignorování tvrdohlavější, tím horších následků se dočkáme.

Negativní emoce nesmíme potlačovat, musíme je hned vyjádřit

Poté, co pochopíme nebezpečí a škodlivost dlouhodobého potlačování emocí, máme tendence přejít do opačného extrému - "už nic potlačovat nebudu, kašlu na okolí a názory jiných". Tento přístup sice může být ze začátku zdravější, ale také nás dokáže poškodit. Obzvlášť, když ho prosazujeme v nevhodném prostředí. Představte si např. nekontrolované vyjádření vzteku operátora přímé linky bezpečí. Asi budete souhlasit, že by to situaci ještě více zkomplikovalo.
Ani jeden extrém není z mého pohledu řešením. Řešením je více vědomí o sobě a okolí, porozumění svým emocím, jejich fyziologické stránky, pochopení nutnosti vyjadřování na jedné straně a vědomé rozhodnutí o tom kdy, kde a v jaké formě si jejich vyjádření dovolíme. Prostě inteligentnější přístup.

Pro práci s emocemi stačí číst knihy a poslouchat přednášky

Teorie je dobrá, ale nestačí. Emoce se prožívají, bez prožitku je nikdy plně nepochopíme. Porozumění emocím je něco jiného než racionalizace. Všechny vědecké studie nám budou k ničemu, když se v reálné životní situaci setkáme se silným strachem nebo nezvladatelným hněvem. V tu chvíli si uvědomíme bezvýznamnost našich vědomostí, protože praxe je to hlavní a jediné kritérium. Vědomosti bez praxe jsou dobré akorát tak na nafukování našeho ega a vytahování se ve společnosti. Doporučuji nepodléhat sebeklamu, že máme emoce pod kontrolou, dokud nevyzkoušíte naučené teorie v praxi.

Nerozlišujeme mezi emocemi a náladami

Emoce je krátkodobý jev, bezprostřední reakce na vzniklou situaci. Nálada je dlouhotrvající stav. Někdy se uvádí, že nálada je "déletrvající pohotovost k emočním reakcím určitého směru". Například strach jako emoce může být reakcí na přepadení. Strach z přepadení jako nálada může vyvolat emoci strachu i bez důvodu, i když nás reálná situace objektivně neohrožuje.

Můžeme mít své emoce plně pod kontrolou

Bohužel nemůžeme... alespoň ne úplně. Pomocí práce s emocemi dokážeme částečně porozumět tomu, co se v nás odehrává a naučit se reagovat na vypjaté situace. Ale nikdy nebudeme mít své emoce plně pod kontrolou. Kontrolou myslím vědomé ovládání svých emocí. Nejde to z jednoduchého důvodu - fyziologické reakce na ohrožení a stres probíhají velmi rychle, ve zlomcích vteřin ještě před tím, než se informace dostane a vyhodnotí v naší kůře mozkové. Ty procesy jsou v nás zakódované odpradávna díky evolučnímu vývoji. Než si vůbec uvědomíme co se děje, naše tělo a starší části mozku už reagují na podněty.

Avšak něco s emocemi udělat lze! To je výborná zpráva. :) Pomocí praktické práce s emocemi se můžeme lépe připravit na emočně vypjaté situace. Velkou částí této přípravy je vyčištění a harmonizace naší emoční paměti, práce se zážitky z minulosti, které jsou uložené v našem těle. Druhý aspekt kontroly emocí spočívá v jejich vědomém prožitku. Jestliže emoce "cvičíme", získáváme od nich odstup, zkracuje se doba reakce na podněty a tím vlastně můžeme rychle získat kontrolu.  Například strach před veřejným projevem. Každý, kdo ho překonal ví, že to je záležitost praxe, cvičení. Strach po několika projevech odchází nebo se alespoň zmenšuje. Podobně se dají cvičit i jiné emoce.

Přeji Vám život bohatý na emoce! 

Nejbližší akce:

Letacek.CZ
Píšeme taky články pro Letacek.CZ - portál pro osobní růst a transformaci. Najdete tam mimo jiné katalog kurzů a seminářů od mnoha pořadatelů, individuální konzultace a inzerci.